A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。AI误删且有保留意义的老串或创作串可在集中串申请


无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:38:13 ID:mekcjle [举报] [订阅] No.39199815 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/38779505
>>No.39199774
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:35:00 ID:IqzhBJw [举报] [订阅] No.39199649 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39199189
>>No.39199189
举报理由:情感屁事
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:33:02 ID:bb82mcm [举报] [订阅] No.39199572 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/37741492?page=38
>>No.39199287
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:29:03 ID:1v2Kb7w [举报] [订阅] No.39199394 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/32394569?page=5
>>No.39199379
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:26:53 ID:HEYhWPk [举报] [订阅] No.39199293 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198861
>>No.39199195
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:26:40 ID:A11G0PM [举报] [订阅] No.39199284 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198302
>>No.39198302
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:25:19 ID:HKjSivU [举报] [订阅] No.39199225 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198861
>>No.39199195
举报理由:引战辱骂
晒妹
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:22:12 ID:ygPvlwL [举报] [订阅] No.39199116 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198788
>>No.39198788
举报理由:引战辱骂
谜语人能不能不要自己阉割啊?( ˇωˇ)
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:18:18 ID:aClzjmf [举报] [订阅] No.39198954 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198574
>>No.39198683
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:17:45 ID:6bO1Hp5 [举报] [订阅] No.39198931 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198574
>>No.39198683
举报理由:政治敏感
伞兵慕洋犬
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:17:13 ID:kyOI7cN [举报] [订阅] No.39198910 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198788
>>No.39198788
举报理由:政治敏感 引战带节奏 谜语人
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:16:45 ID:IqzhBJw [举报] [订阅] No.39198893 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198788
>>No.39198788
举报理由:谜语人
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:13:17 ID:ZGYXTiy [举报] [订阅] No.39198765 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198302
>>No.39198302
举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:09:58 ID:uG7Mgz2 [举报] [订阅] No.39198657 [回应] 管理
>>No.38092197
举报理由: 自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:06:03 ID:kyOI7cN [举报] [订阅] No.39198516 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198270
>>No.39198270
举报理由:自爆高中生
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:05:27 ID:2O1YMP8 [举报] [订阅] No.39198498 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39198270
>>No.39198270
举报理由:引战辱骂
要素过多,很难不怀疑这是钓鱼人
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)22:03:14 ID:E7tQojz [举报] [订阅] No.39198419 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39194395
>>No.39194395
举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)21:55:22 ID:hBSu8yN [举报] [订阅] No.39198116 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/30208418?page=848
>>No.39175405
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2021-06-18(五)21:55:07 ID:k3nPM1V [举报] [订阅] No.39198104 [回应] 管理
>>No.39197551
反人道
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2021-06-18(五)21:52:31 ID:nQxQzz3 [举报] [订阅] No.39197998 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/39187432?page=4
>>No.39197994
举报理由:串版自删
 本串已经被SAGE (?)

UP主: